Merry kissmas 21

Haruharu.label

𝐌𝐄𝐑𝐑𝐘 𝐊𝐈𝐒𝐒𝐌𝐀𝐒 – 𝐅𝐖𝟐𝟏 🌲🎁🧣

🎄 Hoà cùng không khí rộn ràng những ngày cuối năm, Haru Haru xin gửi tới các nàng BST 𝐌𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐊𝐢𝐬𝐬𝐦𝐚𝐬, sử dụng chất liệu được yêu thích nhất Cotton và Ren, những gam màu đặc trưng của mùa lễ hội.

Shop now

Merry Kissmas FW21

❄️ Product Info: 𝘑𝘰𝘺 – 𝘊𝘰𝘵𝘵𝘰𝘯
❄️ Product Info: 𝘔𝘦𝘳𝘳𝘺 𝘔𝘦𝘳𝘳𝘺 – 𝘊𝘰𝘵𝘵𝘰𝘯
❄️ Product Info: 𝘗𝘪𝘯𝘦 – 𝘊𝘰𝘵𝘵𝘰𝘯
❄️ Product Info: 𝘞𝘪𝘯𝘦 – 𝘊𝘰𝘵𝘵𝘰𝘯
❄️ Product Info: 𝘚𝘯𝘰𝘸 – 𝘓𝘢𝘤𝘦

Shop now

𝙈𝙚𝙧𝙧𝙮 𝙚𝙫𝙚𝙧𝙮𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜 𝙖𝙣𝙙 𝙖 𝙝𝙖𝙥𝙥𝙮 𝙖𝙡𝙬𝙖𝙮𝙨 🎄